Hotel Zakarpacie

Użgorod jest smutny i szary. W hotelu Zakarpatyie, który lata świetności dawno ma za sobą, jest ciemno. Działa tylko jedna winda, prąd oszczędzają, wodę też. Za kontuarem znudzona recepcjonistka wstukuje numery naszych paszportów do księgi meldunkowej.

Wychodzimy do miasta. Tam jest trochę życia. W barze oglądamy mecz i jemy pizzę. W całodobowym pytam, jak się tu żyje, na Ukrainie. Słyszę: tu nie Ukraina, tu Ruś Zakarpacka…

The city of Uzhorod is sad and grey. Our hotel passed its best times a long time ago, now it’s more like a scary reminder of Soviet times. It is dark and gloomy – no light, no hot water, only one elevator and only one bored receptionist.

We go out to town. There is a little bit of life out there – a bar, football match, pizza. In 0-24 shop I ask one man, how do they live here, in Ukraine. I hear: it’s not Ukraine, it’s Carpathian Ruthenia…

Hotel Ukraina

Zakarpacie od wieków zamieszkiwane było przez wiele ludów: Rusinów, Łemków, Hucułów, Węgrów, Wołochów. Dzisiaj mniejszości stanowią około 20 procent ludności, ale tendencje narodowościowe są bardzo silne. W 1991 roku blisko 80 procent mieszkańców tego regionu opowiedziało się za autonomią w ramach niepodległej Ukrainy, a dzisiaj ulubionym wyrazem ignorancji wobec władz centralnych w Kijowie jest…czas – podczas gdy “na Ukrainie” obowiązuje czas wschodnioeuropejski (czyli jest np. 10), Zakarpacie (oczywiście nieoficjalnie) posługuje się czasem środkowoeuropejskim – czyli jest u nich wówczas 9.

Transcarpathia is a region situated on the borders of Poland, Ukraine, Romania, Slovakia and Hungary. It has long been inhabited by different nations: Rusyns, Lemkos, Hungarians, Jews. Today one can still see some national movements – the minorities form 20 percent of the population (with 80 percent Ukrainians). In 1991, during the independence vote, nearly 80 percent of people opted for partial autonomy from central government. Today, the favourite way to demonstrate disrespect for Kiev authorities is… time. While on Ukraine people use Eastern European time (so, let’s say, it’s 10 o’clock there), people in Transcarpathia prefer the Middle Eastern European time (so for them, it’s still 9…).

SONY DSC

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC


2 thoughts on “Hotel Zakarpacie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.